Fokusvecka v40 Psykisk hälsa

Fokusvecka kring psykisk hälsa och suicidprevention kommer att arrangeras under vecka 40 (4-10/10). Temat för veckan är ”antistigma och goda exempel” och syftet är att vi tillsammans genom att sprida aktiviteter som sker i länet, visa goda exempel utifrån psykisk hälsa/ohälsa och informera/dela kunskap kring området skapar veckan.

Veckan riktar sig till både personal, chefer, politiker och brukar-/anhörigföreningar och alla medborgare som vill lära sig mer om dessa frågor. Aktiviteter kommer att ske både via webben och ute hos aktörer och de flesta av föreläsningar är gratis.

Läs mer om veckan här samt prelprogram.  
(uppdateras allt eftersom innehållet blir klart för veckan)

Vill ni som organisation vara med och visa vad ni gör? Mer info finns på sidan om hur ni kan gå tillväga.

Väl mött!