Förlängd anmälningstid till SANKS utbildningen

I samarbete med SANKS kommer två utbildningshalvdagar i höst att arrangeras kring samisk hälsa och vikten av kulturförståelse i mötet med samiska patienter. Utbildningen riktar sig till alla som arbetar inom Hälso-och sjukvården och kan erbjudas kostnadsfritt som en aktivitet i Projekt antistigma psykisk hälsa och suicid på uppdrag från Folkhälsomyndigheten. Utbildningen sänds digitalt via Teams och är kostnadsfri.

Anmälningstiden är förlängd till den 23 september
Mer information om utbildningen samt anmälningslänk se här

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se