Nytt nymmer av Hälsa i Jämtlands län nov 2018

Innehåll: Uppdaterade riktlinjer, 2017-18 års utvecklingsuppdrag i Primärvården har gett ... , Hur, när, var och vad gäller ..., Två stycken manualer som hjälp
Rökfri operation införs ... , Påbörjat projekt i PV ang fysisk aktivitet vid depression, Spridningskonferens 2019 

Läs hela infobrevetPDF