Nytt nymmer av Hälsa i Jämtlands län nov 2018

Innehåll: Uppdaterade riktlinjer, 2017-18 års utvecklingsuppdrag i Primärvården har gett ... , Hur, när, var och vad gäller ..., Två stycken manualer som hjälp
Rökfri operation införs ... , Påbörjat projekt i PV ang fysisk aktivitet vid depression, Spridningskonferens 2019 

Läs hela infobrevetPDF

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214