Pressmeddelande: Jämlik rätt till information om hälsa - Hälsoguider stöttar migranter på sitt modersmål

Som ett led i antistigmaprojektet finns nu möjlighet för migranter i länet att få kostnadsfri hälsoinformation på sitt modersmål. Tre hälsoguider med utlandsbakgrund är nu klar med sin utbildning och har påbörjat att vägleda, inspirera och stötta migranter till att bibehålla eller förbättra sin hälsa. På 10 olika språk.

Läs hela pressmeddelandet här Pdf, 158 kB.