Pressmeddelande:
Minskad alkoholkonsumtion och rökning men hög tillgänglighet och låg riskuppfattning var det gäller droger bland unga

 Länets unga följer den nationella trenden då andelen som röker minskar. Även andelen som har debuterat tidigt med alkohol eller tobak har minskat. Det visar den senaste enkätundersökningen Skolelevers drogvanor 2019.

Se hela pressmeddelandet, resultatfilm och rapport HÄR