Skillnaderna i hälsa ökar bland länets invånare

2018 års folkhälsoundersökning Hälsa på lika villkor visar:
Personer med kort utbildning upplever generellt sämre hälsa än personer med lång utbildning. Det är en större andel män som upplever sin hälsa som god jämfört med kvinnor och det är fler unga än äldre som är stressade. Det är några av resultaten i folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, som presenteras idag. En positiv utveckling är att daglig rökning fortsätter att minska i länet.

Läs hela pressmeddelandet och länsrapporten