Sommar på Folkhälsoenheten

Under sommaren är enheten bemannad i en liten mindre skara. Om ni behöver komma i kontakt med någon av oss som jobbar kan ni alltid maila till funktionsbrevlådan folkhalsa@regionjh.se som läses av två gånger i veckan av den som jobbar. Vi vill passa på att önska alla en skön sommar! 

Folkhälsoenheten

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214