Sommartider på Folkhälsoenheten

Mellan vecka 26 och 33 är delar av personalstyrkan på semester. Men ni kan alltid nå någon av oss under dessa veckor. Om ni inte får tag på den ni söker kan ni alltid nå den person/er som är i tjänst via den allmänna mailadressen folkhalsa@regionjh.se .

Vi på Folkhälsoenheten önskar er en så skön sommar!

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se