Spridningskonferensen för 15-e året i rad

Den 6 februari genomförs i Östersund den årliga spridningskonferensen i samarbete mellan länets kommuner, Regione Jämtland Härjedalen och Folkrörelsen mot droger Jämtlands län.

Syfte med årets spridningskonferens är att uppmärksamma samhällsarbetets betydelse i det förebyggande arbete samt visa på några goda exempel som med fördel kan
tillämpas i länet.

För mer information och anmälanPDF (sista anmälningsdag 25 januari)

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214