Två nya hbtqi- och mångfaldsdiplomerade verksamheter i Regionen

”Med utbildningen kom många viktiga reflektioner, både i arbetsgruppen men påverkar även oss på individnivå. Tänkvärda reflektioner kom upp som vi tar med oss framöver och som redan nu har gett resultat” säger Tf enhetschef på Forskning och utbildningsenheten Maria Korndahl. De och Enhet Välfärd och klimat på Regional utveckling har i dagarna blivit- hbtqi- och mångfaldsdiplomerade.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se