Två nya Manualer finns nu! Att arbeta med ... och Dokumentation i COSMIC

Folkhälsoenheten finns bland annat till för er som har ett patientnära arbete. Att ert hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ska gå så smidigt som möjligt.

Detta har vi tagit fasta på när vi nu har tagit fram dessa två manualer.

 

Manual för Levnadsvanearbete i Region JH– Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor med övergripande sammanfattningar av riktlinjerna med hänvisningar.

Manual för levnadsvanedokumentation i COSMIC med sammanfattningar och beskrivning om varför, till vad och hur vår organisation dokumenterar i COSMIC.

Finns i Centuri.