Välkomna till temavecka Psykisk hälsa v40

För personal, chefer, politiker och brukar-/anhörigföreningar och alla medborgare som vill lära sig mer om dessa frågor.

Välkommen att delta på denna uppmärksamhetsvecka om psykisk hälsa då Region Jämtland Härjedalen, länets kommuner och civilsamhället vill visa på bredden av hur och vad som kan göras för att förhindra psykisk ohälsa. Men även visa på goda exempel för de som har psykisk ohälsa till ett starkare liv. Aktiviteter kommer att ske både via webben och ute hos aktörer och föreläsningarna är gratis.

För mer information om tider, ev anmälan, kontaktuppgifter, länkar mm se: www.regionjh.se/fokusveckapsykiskhalsa

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se