Statistik och rapporter

Folkhälsan vill göra det enkelt för dig som vill hitta statistik och rapporter inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Här hittar du ett antal dokument, både från ett regionsperspektiv och från andra myndigheter/organisationer.

Statistik

Slutrapport 2021
Åtgärder för att minska barnfetma i Jämtlands län Pdf, 495.3 kB.

-------------------------------------------

Skolelevers hälsa och levnadsvanor

Hälsosamtalet i skolan 2017 Pdf, 238.7 kB.

Hälsosamtalet i skolan 2015-2016
Länsrapport Pdf, 751.8 kB.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Skolelevers drogvanor 2015
Länsrapport Pdf, 1007.3 kB.
Berg Pdf, 660.5 kB. 
Bräcke Pdf, 675.9 kB. 
Härjedalen Pdf, 671.5 kB. 
Krokom Pdf, 687.5 kB.
Ragunda
Strömsund Pdf, 703.4 kB. 
Åre Pdf, 664.2 kB. 
Östersund Pdf, 756.5 kB.

Elevåterkoppling Pdf, 1.1 MB.

Skolelevers drogvanor 2012
Länsrapport Pdf, 1.1 MB. 
Berg Pdf, 1 MB. 
Bräcke Pdf, 1 MB.
Härjedalen Pdf, 963.2 kB.
Krokom Pdf, 1.1 MB. 
Ragunda Pdf, 1 MB. 
Strömsund Pdf, 1.1 MB. 
Åre Pdf, 1.1 MB. 
Östersund Pdf, 1.1 MB.

--------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se