Statistik och rapporter

Folkhälsan vill göra det enkelt för dig som vill hitta statistik och rapporter inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Här hittar du ett antal dokument, både från ett regionsperspektiv och från andra myndigheter/organisationer.

Statistik

Nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2018
LänsrapportPDF
ÖstersundPDF
HärjedalenPDF
Berg PDF
Bräcke PDF
RagundaPDF
KrokomPDF
StrömsundPDF

-----------------------------------------------------------------------------

Nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2014
Länsrapport​ PDF

Kommunrapporter
BergPDF 
BräckePDF 
HärjedalenPDF 
KrokomPDF
RagundaPDF
StrömsundPDF 
ÅrePDF 
ÖstersundPDF

Nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2010
På länsnivåPDF

Kommunrapporter 
BergPDF 
BräckePDF 
HärjedalenPDF 
KrokomPDF 
RagundaPDF 
StrömsundPDF 
ÅrePDF  
ÖstersundPDF

--------------------------------------------------------------------------------------------

Skolelevers hälsa och levnadsvanor
Hälsosamtalet i skolan 2015-2016
LänsrapportPDF

--------------------------------------------------------------------------------------------

Skolelevers drogvanor 2015
LänsrapportPDF
BergPDF 
BräckePDF 
HärjedalenPDF 
KrokomPDF
Ragunda
StrömsundPDF 
ÅrePDF 
ÖstersundPDF

ElevåterkopplingPDF

Skolelevers drogvanor 2012
LänsrapportPDF 
BergPDF 
BräckePDF
HärjedalenPDF
KrokomPDF 
RagundaPDF 
StrömsundPDF 
ÅrePDF 
ÖstersundPDF

--------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------