Hälsosamtalet i skolan 13 juni -18

Dagen vände sig till länets skolsköterskor och ingår i det samverkansavtal som finns mellan Region Jämtland Härjedalen och länets skolhuvudmän.Syftet med utbildningsdagen är att stödja utvecklingsarbetet kring Hälsosamtalet i skolan i Jämtlands län.

Dokumentation från utbildningsdagen

Dagens presentationPDF

Mitt MBsamtalPDF

Elevhälsan - Övervikt och fetma hos barn och ungdomarPDF