Hälsosamtalet i skolan 13 juni -18

Dagen vände sig till länets skolsköterskor och ingår i det samverkansavtal som finns mellan Region Jämtland Härjedalen och länets skolhuvudmän.Syftet med utbildningsdagen är att stödja utvecklingsarbetet kring Hälsosamtalet i skolan i Jämtlands län.

Dokumentation från utbildningsdagen

Dagens presentationPDF

Mitt MBsamtalPDF

Elevhälsan - Övervikt och fetma hos barn och ungdomarPDF


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214