Hälsosamtalet i skolan Birka 12 juni -17

Dokumentation från utbildningsdag på Birka folkhögskola

Dagen vände sig till länets skolsköterskor och ingick i det samverkansavtal som finns mellan Region Jämtland Härjedalen och länets skolhuvudmän. Syftet med utbildningsdagen var att stödja utvecklingsarbetet kring Hälsosamtalet i skolan i Jämtlands län.

Presentationer och informationsdokument

Birka Hälsosamtalet i skolan, välkomnaPDF

Tips: Att prata inför folkPDF

Tips: Att skriva en powerpointPDF

Skolor mot knarkPDF

HPV vaccinationPDF


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214