Hälsosamtalet i skolan Birka 12 juni -17

Dokumentation från utbildningsdag på Birka folkhögskola

Dagen vände sig till länets skolsköterskor och ingick i det samverkansavtal som finns mellan Region Jämtland Härjedalen och länets skolhuvudmän. Syftet med utbildningsdagen var att stödja utvecklingsarbetet kring Hälsosamtalet i skolan i Jämtlands län.

Presentationer och informationsdokument

Birka Hälsosamtalet i skolan, välkomnaPDF

Tips: Att prata inför folkPDF

Tips: Att skriva en powerpointPDF

Skolor mot knarkPDF

HPV vaccinationPDF