Rörelsens betydelse för lärande och hälsa

Den 1 november 2017 genomfördes för fjärde året i rad inspirationsdagen Rörlsens betydelse för lärande och hälsa. Syftet med dagen var att förmedla kunskap kring betydelsen av rörelse för barns hälsa och kognitiva utveckling. Hur vi gör för att tillsammans skapa ökad rörelse, trivsel och en bra arbetsmiljö för alla i skolan.

I år kom Ronnie Iveslätt som är samordnare för Hjärna rörelse samt lärare i idrott och hälsa på Bäckahagens skola i södra stockholm. Nedan finns den presentation han visade samt två dokument till.

Simon Jaktlund grundare av mötesplatsen Surfbukten kom också och delade med sig om "ett gräsrotsinitiativ som förändrade en stads image". Att jobba med rörelseglädje för att inspirera till aktivitet. "Tänk int, bar gjört, det blir ball!" 

Se Ronnies presentation HÄR
PDF
Hjärna rörelse aktivitetsplan HÄRPDF
Hjärna rörelse polcy se HÄRPDF

Arrangör: Inspirationsdagen genomförs i samverkan med Folkhälsoenheten, Regional utveckling, Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Jämtland Härjedalen, elevhälsan Östersund/ Bräcke och Länsförsäkringar Jämtland.

Kontaktperson: Jonas Hamrén, Samordnare för Fysisk aktivitet på Folkhälsoenheten, Region Jämtland Härjedalen E-mail: jonas.hamren@regionjh.se