Utvecklat strategiskt arbete med levnadsvanor
- en förutsättning för en jämlik och hållbar hälso- och sjukvård!

Region JHs Folkhälsoenhet bjuder in till Socialstyrelsens, Svenska läkaresällskapets och HFS-s föreläsningsdag med workshop:

Som ett led i regionens arbete i HFS projektet ”Verksamhetsutveckling med levnadsvaneindikatorer” bjuder vi in er till denna dag. Vad behöver Region JH, utifrån dagens föreläsningar, ta för nästa steg? Vem ansvarar och hur kan vi jobba mer tillsammans för att nå målet?

Tid: 22 oktober 2019 kl. 10.00–16.00
Plats: K21 sal Storsjön (dagen websänds från Svenska Läkaresällskapet, Stockholm)Målgrupp: Beslutsfattare och chefer i Hälso- och sjukvården samt personer som på strategisk nivå arbetar med utveckling av styr- och stödsystem samt stödfunktioner för hälsosamma levnadsvanor.
Anmälan: Senaste 17 oktober via webformulär nedan

För dagens innehåll se ProgramPDF
Deltagarna står för egen lunch. Fika/frukt ingår

Välkomna


Kontakt vid frågor:
Anna Swanson Folkhälsoenheten
063-147564
anna.swanson@regionjh.se


Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 oktober klockan 23.30.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214