Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning och regelbunden fysiskt aktivitet påverkar vår hälsa positivt på många olika sätt.

Rekommendationen är att vuxna bör var vara fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka om den är av måttlig intensitet, och även undvika långvarigt stillasittande. Rekommendationen för barn är 60 minuter fysisk aktivitet varje dag och bör omfatta aktivitet av både måttlig och hög intensitet. Ett 30-tal olika sjukdomar kan förebyggas eller behandlas med fysisk aktivitet. Bland annat diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Mer om det finns att läsa i FYSS - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

Blankett  Bedömning Fysisk aktivitetPDF (ligger också i Levnadsvanemalllen i COSMIC)

Dokumentation Fysisk aktivitet i COSMICPDF

Mer information kan du också läsa på Sjukvårdsrådgivningens hemsida www.1177.se