Fysisk aktivitet på recept

Vad innebär fysisk aktivitet på recept (FaR®)? FaR® började användas i Jämtland 2004. I Region Jämtland Härjedalen arbetar idag alla hälsocentraler och några avdelningar inom specialistsjukvården efter en framtagen modell för att ordinera fysisk aktivitet på recept.

En arbetsmetod
Metoden innebär att legitimerad personal inom hälso- och sjukvården, inom primärvård såväl som specialistsjukvård skriver ut recept på fysisk aktivitet som ett komplement till, eller ersättning för läkemedel eller annan behandling. Vilken typ av aktivitet man får ordinerad är individuell och bestäms i samråd med patienten.

Aktiviteten utövas på egen hand eller i gruppverksamheter som drivs av aktivitetsarrangörer, till exempel motionsföreningar, patientföreningar, pensionärsföreningar och egna företagare som har speciellt utbildade ledare som tar emot personer som fått recept på fysisk aktivitet. De flesta gruppaktiviteterna är lågintensiva, till exempel promenader, stavgång, lättgympa och vattengymnastik.

Blankett Fysisk aktivitet på recept Pdf, 276.9 kB.

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se