Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt som drivs av Tobaksfakta – oberoende tankesmedja och dess medlemsorganisationer. Syftet är att få till stånd ett nationellt politiskt beslut om ett årtal, år 2025, då daglig rökning ska ha minskat till under 5 procent i den vuxna befolkningen samt en åtföljande handlingsplan för att nå målet. I oktober 2014 togs beslut i landstingsfullmäktige i dåvarande Jämtlands läns landsting att ställa sig bakom detta initiativ. Läs mer om beslutet samt beslutsunderlaget i länkarna nedan:

Protokoll Landstingsstyrelsen 2014-09-25

Protokoll Landstingsfullmäktige 2014-10-13—14

Beslutsunderlag: Tobacco Endgame en plan För Jämtlands Läns Landsting 2014-06-04

Presentation powerpoint beslutsunderlag: ”Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 LT sytrelse 20140925”

Presentationer från Jämtlands län om TE
Tobacco Endgame för trygghetsrådet Härjedalens kommun 2015-05-12

Vägen till beslut i Jämtland, presentation Tobakspreventiva nätverket 2015-04-20

Källor till beslutsunderlaget: