Material

Folkhälsoenheten producerar hälsofrämjande material efter Region Jämtland Härjedalens verksamheters behov. Viss presentation av andra aktörers material finns också på denna sida, då tillsammans med en länk till respektive aktörens hemsida.
De flesta materialen är nedladdningsbara (pdf) och går även att beställa under fliken Beställningsformulär.

Kostnadsfritt för regionens verksamheter. För andra aktörer som vill beställa material, kontakta Folkhälsoenheten, se kontakt uppgift nedan.

Saknar du något material till er verksamhet?
Kontakta Folkhälsoenhetens kommunikatör Anna Swanson Danielsson
E-mail: anna.swanson@regionjh.se


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Goda levnadsvanor gör skillnad

Patientinformation. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat.
Broschyren är framtagen av nätverket HFS, Hälsofrämjande hälso och sjukvård.

Ladda ner: Goda levnadsvanor gör skillnad Pdf, 1.4 MB.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infoblad Högt blodtryck - Ett "tryckande" tillstånd

Patientinformation. Tillhör du en av dem som har en "högtryckande" vardag och som väntar på att något skall hända i livet, för att du skall börja bry dig om din hälsa? Nu är den tidpunkten här.
Svarar på frågorna: Vad är normalt blodtryck, vad är högt blodtryck, hur uppstår högt blodtryck, vad beror det på, kan jag bli sjuk av högt blodtryck, vad kan jag göra själv?

Ladda ner: Högt blodtryck
För att trycka ut själv. Går ej att beställa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infoblad Metabola syndromet - ett riskabelt förstadium till ohälsa

Patientinformation. Tillhör du en av dem som väntar på att något skall hända i livet, för att du skall börja bry dig om din hälsa? Nu är den tidpunkten här — du står vid ett vägskäl!
Svarar på frågorna: Vad är Metabola syndromet? Hur uppstår Metabola syndromet? Kan jag bli sjuk av Metabola syndromet? Vad kan jag göra själv?

Ladda ner: Metabola syndromet
För att trycka ut själv. Går ej att beställa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stå på dig - goda vanor för att inte ramla

Tips och rådbroschyr om hur du kan förebygga fallolyckor.

Ladda ner: Stå på dig Pdf, 5.2 MB.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psykisk hälsa - Hur har du det med stressen?

Patientblad om hur hen kan göra för att minska på stressen samt länkar för att kunna läsa vidare.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se