Temavecka v40

Fokusvecka Psykisk hälsa v40

För personal, chefer, politiker och brukar-/anhörigföreningar och alla medborgare som vill lära sig mer om dessa frågor.

Temat för veckan var ”antistigma och goda exempel”
Ddenna uppmärksamhetsvecka om psykisk hälsa pågick v40 då Region Jämtland Härjedalen, länets kommuner och civilsamhället visade på bredden av hur och vad som kan göras för att förhindra psykisk ohälsa. Men även visade på goda exempel för de som har psykisk ohälsa till ett starkare liv. Aktiviteter skedde både via webben och ute hos aktörer.

25 okt: Många av föreläsningarna blev inspelade och inom kort kommer de att kunna beställas för att kunna visas under en kortare period. Mer info kommer på denna sida.