Temavecka v40

Fokusvecka Psykisk hälsa v40

Fokusvecka kring psykisk hälsa och suicidprevention kommer arrangeras under vecka 40 (4-10/10). Temat för veckan är ”antistigma och goda exempel” och syftet är att vi tillsammans genom att sprida aktiviteter som sker i länet, visa goda exempel utifrån psykisk hälsa/ohälsa och informera/dela kunskap kring området skapar veckan.

Se prel program i högerspalten, uppdateras fram till veckan (uppdaterad 1 juli)

Veckan riktar sig till både personal, chefer, politiker och brukar-/anhörigföreningar och alla medborgare som vill lära sig mer om dessa frågor. Aktiviteter kommer att ske både via webben och ute hos aktörer och de flesta av föreläsningar är gratis.

Håll utkik här för mer information! Så fort programinnehåll och plats blir klar läggs det ut på denna sida!

Vi kan alla drabbas av psykisk ohälsa, och tillsammans kan vi alla hjälpas åt att förebygga och vara goda förebilder inom området.

Har du idéer, tankar och/eller uppslag kring aktiviteter som sker i din organisation under denna period och önskar samverka?
Viljan är att vi också gemensamt kan visa upp bredden och mångfalden av allt som görs under hela året i Jämtland Härjedalen för att påverka den psykiska hälsan positivt. Se mer info i dokumentet "Inbjudan medskapare" här till höger ...

Hör gärna av dig till oss:
malin.emmesjo@regionjh.se
anders.aloandersson@regionjh.se

Väl mött!