Kartläggning, analys och prioritering av aktiviteter

Under hela 2021 pågår en kontinuerlig kartläggning, analys och prioritering av aktiviteter utifrån pandemipåverkan. Ursprungsplanen gällande aktiviteterna är inte för alla aktiviteter genomförbar utifrån rådande pandemi. Vi försöker att hela tiden anpassa aktiviteterna utifrån nuvarande restriktioner och vad som kan tänkas vara genomförbart under 2021. Vår förhoppning och målsättning är att genom ett flexibelt och anpassningsbar planering/genomförandeplan kunna genomföra så många aktiviteter som möjligt under 2021.


 

 


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se