Migrationshälsa - Hälsoguider

Det är viktigt att alla har samma rätt till information om hälsa!
Region Jämtland Härjedalen har därför startat ett projekt med hälsoguider med syfte att vägleda, inspirera och stötta människor till att må bra. Hälsoguiderna är utbildad av personal från Folkhälsoenhetens Migrationshälsa och genomför kostnadsfria träffar och föreläsningar på
deltagarnas modersmål.

För mer information se hemsidan för migrationshälsa