Utbildningsinsatser

En utbildningskatalog är under framtagande som innehåller målgruppsanpassade utbildningsförslag utifrån suicidpreventiva utbildningar riktade till personal i Region Jämtland Härjedalen.

Suicidprevention samt Brukarens egen berättelse, upplevelser kring stigma, strukturell, social och självstigma är fokus för utbildningsinsatserna. I detta arbete kommer kortfilmer med lokalt fokus och brukarmedverkan att tas fram.