Fokusvecka Psykisk hälsa v40

Fokusvecka psykisk hälsa


Temat för årets fokusveckan 2022 var "Vad kan vi göra för att bryta ensamheten" med fokus på unga och äldre.
Veckan belyste ensamhetens konsekvenser och hur vi som samhälle kan arbeta förebyggande inom ämnet. Veckan anordnades av Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner tillsammans med medskapare.

Några av veckans föreläsningar spelades in och kan ses här nedan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hur hanterar vi ensamheten hos äldre?
Digitalt dialogsamtal med frågor som: Existentiell ensamhet – vad betyder det för dig?Folkhälsoproblem – ensamhet skadar hälsan.
Att bryta ensamhet – vad man kan göra själv och vad samhället gör/kan göra?
Mötet med vårdpersonal/profession – hur personalen uppmärksammar ensamhet, vad som görs, vad de behöver tänka på eller vad som kan bli bättre?
Även reportage PRO och Svenska kyrkan samt ”frågor på stan”.
I panelsoffan:
Cecilia Barchéus Bergman, anhörigkurator/ konsulent som kommer att prata om Mötesplatsen Prästgatan 58 som är till för äldre i Östersunds kommun.
Per Söderberg PRO
Håkan Lindholm Geriatriker som har jobbat länge med demenssjuka äldre och har en bred erfarenhet av psykiatrin
Marie Strandgren Svenska kyrkan. Pratar utifrån deras arbete i kyrkan och samverkan med andra aktörer.
Arrangör: Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner
Se föreläsning HÄR 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hur hanterar vi ensamheten hos unga?
Digitalt dialogsamtal med utgångspunkt i hälsosamtal i skolan samt Tilias rapport ”ungas röster”. Representanter från organisationer som jobbar för ungas psykiska hälsa (BUP, elevhälsa, Tilia, Suicide Zero). Även reportage Tilia och Vallaskolan samt ”frågor på stan”.I panelsoffan:
Anna Karin Sahlin Pratar om rapporten Tilia och deras arbete i stort.
Karin Riddar Para sport Sverige
Eva Flygare Wallén forskare på intellektuell funktionsnedsättning KI, Östersunds kommun
Anneli Thors Suicide Zero som kommer att prata om deras utbildningar och satsningarna för yngre.
Maria Frykman Elevhälsa JGY Kommer att prata om MHFA och satsningar förebyggande med lärare.
Anita Englund Skolläkare JGY Pratar om elever och vikten av samverkan.
Lisa Jakobsson Specialpsykolog BUP Har lång erfarenhet av många olika delar inom BUP.
Arrangör: Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner
Se föreläsning HÄR 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brukarinflytande - är det viktigt?
Anhörigstöd - är det viktigt?

Två föreläsningar av det nationella nätverket HFS (Hälsofrämjande hälso och sjukvård) med goda exempel på utvecklingsarbete för förbättrat brukarinflytande och anhörigstöd med syfte att sprida kunskap, inspirera, stärka och motivera.
Länk till Brukarinflytande (HFS)
Länk till Anhörigstöd (HFS)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Film Diakoni mot ensamhet
Arrangör: Svenska kyrkan
Länk till film

Temat för fokusveckan 2021 var Antistigma och goda exempel
Denna uppmärksamhetsvecka om psykisk hälsa pågick v40 då Region Jämtland Härjedalen, länets kommuner och civilsamhället visade på bredden av hur och vad som kan göras för att förhindra psykisk ohälsa. Men även visade på goda exempel för de som har psykisk ohälsa till ett starkare liv. Aktiviteter skedde både via webben och ute hos aktörer.
Veckans inspelade föreläsningar och filmer finns HÄR


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se