Hur hanterar vi ensamheten hos unga?

Digitalt dialogsamtal med utgångspunkt i hälsosamtal i skolan samt Tilias rapport ”ungas röster”. Representanter från organisationer som jobbar för ungas psykiska hälsa (BUP, elevhälsa, Tilia, Suicide Zero).Även reportage Tilia och Vallaskolan samt ”frågor på stan”.

Deltagare i panelsoffan:
Anna Karin Tilia Kommer att prata om deras rapport och deras arbete i stort. Utifrån rapporten verkar det som det behövs kommunikation med vuxna, egenerfarna, stödgrupper, fritidsaktiviteter. Lättillgängligt stöd – vad är det?
Karin Riddar Para sport Sverige
Eva Flygare Wallén forskare på intellektuell funktionsnedsättning KI, Östersunds kommun
Anneli Thors Suicide Zero som kommer att prata om deras utbildningar och satsningarna för yngre.
Maria Frykman Elevhälsa JGY Kommer att prata om MHFA och satsningar förebyggande med lärare.
Anita Englund Skolläkare JGY Pratar om elever och vikten av samverkan.
Lisa Jakobsson Specialpsykolog BUP Har lång erfarenhet av många olika delar inom BUP.

Arrangör: Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se