Samisk hälsa

Hälso- och sjukvårdens mål är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Utifrån det, och i samråd med samiska representanter, arbetar Region Jämtland Härjedalen för att förbättra tillgängligheten och bemötandet av samiska patienter i hälso- och sjukvården.

Läs mer HÄR

Innehåll:
- Akutsjukvård i extrem glesbygd
- Första hjälpen till psykisk hälsa
- Kunskapsnärverk för samisk hälsa
- Samisk kulturförståelse - en utbildning för dig som arbetar inom vård och hälsa
- Samverkan med SANKS

På sidan finns också information om bland annat nationella minoriteter och urfolk, nätverket samisk hälsa, strategi- och styrdokument.REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se