Utbildningsinsatser

Utbildningskatalog med målgruppsanpassade utbildningsförslag utifrån suicidpreventiva utbildningar riktade till personal i Region Jämtland Härjedalen.

Suicidprevention samt Brukarens egen berättelse, upplevelser kring stigma, strukturell, social och självstigma är fokus för utbildningsinsatserna. I detta arbete kommer även kortfilmer med lokalt fokus och brukarmedverkan att tas fram.


 

 


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se