Informationsfilmer

Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med övriga norrlandstingen producerat ett antal informationsfilmer för att sprida kunskapen om, och öka användningen av kondomer vid sexuella relationer. Dessa filmer kan du se här.

Nästan allt om sex i Sverige
Nästan allt om sex i Sverige” är en programserie i sex delar om anatomi, juridik, könssjukdomar, graviditet, hbtq och lust. Innehållet i serien bygger på intervjustudier med unga nyanlända om deras önskemål och behov kring sexuell hälsa och sexualupplysning. Projektet är ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten och Region Västernorrland.

Med hjälp av de sex avsnitten och en handledning ska lärare, personal på boenden för ensamkommande, elevhälsa, fritidsledare och andra som arbetar nära ungdomarna kunna hålla i sexualupplysningspass. Handledningen kan användas för att ha en fortsatt diskussion kring frågorna som lyfts i avsnitten. Avsnitten finns fritt tillgängliga på YouTube-kanalen och är textade på arabiska, dari, engelska, somaliska, svenska och tigrinja. Tanken är att ungdomar också ska kunna ta del av dem själva.

Länk till programserien
HandledningPDF

---------------------------------------------------------------------

Använd kondom!


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214