Info sexuellt överförbara infektioner

Hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI) har förutom överföringssättet det gemensamt att de ofta saknar symtom men kan ge allvarliga sena komplikationer. Detta innebär att kunskap om STI behöver spridas för att öka medvetenheten bland befolkningen om risker för överföring av smitta, hur en kan skydda sig och betydelsen av att testa sig när en utsatt sig för risk för att möjliggöra tidig upptäckt och för att begränsa smittspridning.

Det finns olika STI, några av de vanligaste är:

  • klamydia
  • hiv
  • genital herpes
  • kondylom
  • gonorré
  • syfilis

Skillnaderna varierar när det gäller sjukdomarnas orsaker och ursprung (etiologi), de mekanismer som framkallar sjukdomen (patogenes) och konsekvenser men den stora gemensamma nämnaren är att de sprids på samma sätt. Sexualiteten är central i människors liv och påverkas av ett otal biologiska, emotionella, rationella, sociala och religiösa faktorer. Dessa växlar i betydelse under olika åldrar och i samhället över tid.

I och med att spridningen av hiv/STI kräver byte av sexuell partner berörs ofta existentiella, sociala, moraliska och religiösa föreställningar; föreställningar som kan ha djupgående konsekvenser för den smittade och andra.

Epidemiologiska undersökningar visar att om en person diagnostiserats med en STI ökar risken för smitta med ytterligare STI. På liknande sätt finns även ett visst samband med oönskade graviditeter. Att förebygga STI innebär också att förebygga oönskade graviditeter. Vissa personer är mer riskutsatta än andra och kan samverka till att vidmakthålla en smittspridning inom en grupp.

Läs mer om respektive infektion på: www.1177.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214