Litteraturtips

Böcker

Komma ut - berättelser från garderoben: Anders Öhrman

Vad är queer?: Fanny Ambjörnsson

Ungdomar och identitet: Ann Frisén

L-ordet: vart tog alla lesbiska vägen?: Tiina Rosenberg

Genusboken: Johanna Nihlén och Sarah Nilsson

Fritt förfall: Birgitta Stenberg

Män i Norden - manlighet och modernitet 1840-1940: Jorgen Lorentzen och Claes Ekenstam

Kärlek och sex: Emma Hamberg

Hon sitter bara där: Inger Lundh (Studenlitteratur)

Improving the prevention of Sexually Transmitted Infections (STIs) A study using Chlamydia trachomatis as a model infection: Daniel Novak (2006)

Tisdagarna med Morrie: Albom Mitch (1998)
Morrie Schwartz var Mitch Alboms favoritprofessor, hans mentor och vän. På examensdagen lovar Mitch att hålla kontakten men det dröjer tjugo år innan han hör av sig. Av en händelse får han se sin gamle sociologiprofessor på teve; Morri har drabbats av en nervsjukdom som långsamt förlamar hans kropp men inte hans sinnes briljans och inte hans lust att leva ända till slutet. Mitch beslutar sig för att besöka Morrie varje tisdag - precis som under studieåren. De samtalar om kärlek, äktenskap, känslor, förlåtelse, saknad och död. Deras pånyttfödda vänskap blir till en sista föreläsning fylld av visdom och erfarenhet, en lektion i konsten att leva.

Hälsans Mysterium: Antonovsky Aaron (1991)
Vad är det som gör att en del av oss klarar av även mycket svåra påfrestningar med hälsan i behåll - och kanske till och med växer och vidareutvecklas av dem? Författarens tes är att motståndskraften beror på vår känsla av sammanhang, d v s den utsträckning i vilken vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar.

Sex med mera: Dahlén Sandra
Vad är sex? Vad är normalt? Är allt normalt? Hur blir man ihop med den man är kär i? Hur gör man för att sätta gränser? Allt detta och mycket mer finns att läsa om i Sex med mera. Äntligen en bok om sex för unga tjejer! Sex med mera tar tjejer och deras funderingar kring sex, kön och relationer på allvar. Hur går det till hos gynekologen? Hur lär man sig njuta av sin egen kropp när man är med någon annan? Hur gör man när det inte känns bra att ha sex? Och hur kan man engagera sig om man vill förändra tjejers situation? Allt som saknas i skolans sexualundervisning finns här. Boken stärker tjejers självförtroende, gör dem medvetna om sin kropp, om sin sexualitet, om samhällets syn på kvinnor, om sin rätt att som kvinna själv sätta gränser. Teori varvas med mer praktiska tips. Sex med mera spänner över individen till samhället -och tillbaka.

Att sätta gränser: Bengt Grandelius
Varför har vi vuxna så svårt att säga ifrån och sätta gränser? Att inte låta barn erfara tydliga gränser ger dem falska förespeglingar om att de alltid står oemotsagda och i centrum för alla andra vilket inte kan ge annat än grymma besvikelser framöver. Genom att sätta gränser talar vi om att vi ibland måste dela med oss, respektera andra, lära av och lyssna till andra, och att vi då och då tvingas avstå från en del av våra önskningar. Bengt Grandelius vill framhålla vikten av vuxenauktoritet. Det är viktigt att vi tror på oss själva och orkar vara de vuxna som våra barn behöver. En rad vardagliga konflikter mellan barn och vuxna beskrivs och en hel del handfasta råd förmedlas. Läsaren får också en bakomliggande förståelse för varför vuxenheten gått vilse.

Kärlek & 6: Hamberg, Emma
Boken är inte till för beskyddande föräldrar, nyfikna storebrorsor eller skolpsykologen, den är bara till för dig som är tjej och i början på allt spännande, underbart, frustrerande, kåtslagstokigt, sorgligt, svettigt, förälskat och kittlande. Du som kanske har fått din första kyss, men inte grovhånglat än. Typ. Det är ditt kärleksliv, ditt sexliv det handlar om. Så att du kan få kraft, mod och svar på allt du undrar, oroar och knappt kan bärga dig inför.

Utvald att leva: Einhorn Jerzy
I sina memoarer berättar Jerzy Einhorn om en lycklig familj i förkrigstidens Polen, om miraklet att leva, om kampen för och glädjen över att bli svensk, men också om de fasansfulla upplevelserna i getton och koncentrationsläger som berövade honom hans ungdom.

Livet måste ha mening: Frankl Viktor
Vad är det som gör att vissa människor kan utstå svårigheter där andra dukar under och ger upp? Vilka är de faktorer som inverkar på en människas förmåga att klara olika kriser?

Det som inte kunde ske: Härstedt Kent (1995)
Dagarna efter Estoniakatastrofen blev vi alla bekanta med Kent Härstedt. Hans och Sara Hedrenius redogörelse för hur de hjälpte varandra att överleva natten på havet var ett av de få ljusa inslagen i rapporteringen från olyckan. Här i Kent Härstedts berättelse får vi nu följa det dramatiska händelseförloppet ute till havs så som det tedde sig för honom och sedan även hans ansträngningar att finna nytt fotfäste i livet.

Blackout: Hildebrandt Johanne (2001)
Blackout är Johanne Hildebrandts djupt personliga uppgörelse med kriget på Balkan. I tio år bevakade hon striderna i det forna Jugoslavien. Hennes grymma, roliga och andlöst spännande historia berättar sanningen bakom tidningsrubrikerna. Hon tar oss med in i de belägrade städerna, upp på flyktingarnas traktorflak och vi kryper bredvid henne i skyttegravarna dit hon tagit sig förklädd till soldat. Vi möter legosoldaterna och krigshjältarna, gerillaledarna och politikerna, men framför allt kvinnorna och barnen, med deras styrka och livsglädje.

Den mörka kontinenten: Karin Johannisson
"Den mörka kontinenten" läser man med skräckblandad förtjusning. Hon beskriver sekelskiftets syn på kvinnan, hennes kropp, själ och sjukdomar. Sjukdomsbilderna var oftast mycket diffusa men fick medicinskt-vetenskapliga etiketter som "neurasteni", "hysteri" eller "kloros". Sjukdomarna förbands oftast just till kvinnans kön. Det var könet som var hennes svaghet.
Norstedts, 1994, ISBN 978-91-1-301388-6

Flickan och skulden: Wennstam Katarina (2002)
Det sexuella våldet har alltid funnits - men har det plötsligt blivit grövre? Har det skett en förändring i inställningen till våldtäkt, hos ungdomar, media, domstolar? Eller är det i själva verket samma urgamla syn på kvinnans - och mannens - rätt som härskar? Katarina Wennstam är kriminalreporter på SVT och har i den rollen bevakat ett stort antal uppmärksammade gruppvåldtäktsmål. I Flickan och skulden kan hon redovisa ett förkrossande material av det slag som den dagliga nyhetsrapporteringen sällan har utrymme för. Med lika mycket ursinne som medkänsla berättar hon om de övergrepp som fortsätter att äga rum mitt i vår upplysta vardag. Det är ett skrämmande aktuellt reportage, men det kunde - skrämmande nog - också ha skrivits för länge sedan.

I en klass för sig - Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer: Ambjörnsson Fanny (2003)
Boken ger en unik inblick i tjejers vardag och villkor. Under ett drygt år följde författarinnan ett trettiotal tjejer melan 16-18 år i skilda gymnasieprogram. De ger olika syn på sig själv och andra.

Och himlen var oskyldigt blå: Ölander Charlotta
Charlotta Ölander tillhörde dem som kom levande från tsunamins Thailand. Detta är hennes egen berättelse om skräck och förvirring men också om empati, livsvilja och mod. Charlotta och hennes sambo Richard anslöt sig under veckan efter katastrofen till en grupp frivilliga hjälparbetare, volontärer. De tog hand om skadade och barn som förlorat sina föräldrar, tröstade och lade om sår. Efter hemkomsten började Charlotta arbeta med föreningen SIV (Svenska Internationella Volontärer) vars syfte är att ta vara på kunskaperna efter tsunamikatastrofen och verka för förbättrad beredskap inför framtida omhändertagande vid katastrofer.256 sidor, mjukband.
Inbunden. ISBN 91-91-975718-2-2  (Läs mer på www.siv.se)

Självkänsla nu: Mia Törnblom
En bra bok speciellt för tjejer på gymnasiet, innhåller även bra övningar.

När inte armarna räcker till: David Lega
Boken är inte riktad mot specifika grupper, såsom handikappgrupper eller idrottare, utan är tänkt att rikta sig mot alla. "Jag har slagit fjorton världsrekord i simning, men behöver ändå hjälp att ta på mig badbyxorna. Jag är 29 år. Jag är en av de mest handikappade människor du någonsin kommer att möta. Det här är min berättelse". Davids förhoppning är att alla ska kunna hitta något att ta till sig. Den passar bra i "killgrupper".

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214