Nationella riktlinjer ...

... för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor

Sedan juni 2010 har arbetet med implementeringen av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder pågått i JLL. Inom primärvården tom 2012 som from 2013 även innefattar länssjukvården. Socialstyrelsen publicerade 2018 en uppdatering.

För att se riktlinjerna i sin helhet se Socialstyrelsens hemsida


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214