Utvecklingsuppdrag Primärvården

Nu har den tonde omgången utvecklingsuppdrag inom primärvården startats för höst 2021 - juni 2022.

För denna omgång har hälsocentralerna kunnat söka medel för att, utefter nationellt uppsatta mål och organisationens behov, upprätta en handlingsplan för levnadsvanearbetet (tobak, alkohol, fysisk aktivitet och/eller goda matvanor enligt Socialstyrelsens riktlinjer Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor). För att påbörja arbetet i ordinarie verksamhet samt också dokumententation i levnadsvanemallen i patientjournalen.

----------------------------------------------------------------------------