Utvecklingsuppdrag Primärvården


Nu har den åttonde omgångens utvecklingsuppdrag inom primärvården blivit utsedda med start från och med höst 2019 till och med maj 2020.

För denna omgång har hälsocentralerna kunnat söka medel för att, utefter nationellt uppsatta mål och organisationens behov, upprätta en handlingsplan för levnadsvanearbetet (tobak, alkohol, fysisk aktivitet och/eller goda matvanor enligt Socialstyrelsens riktlinjer Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor). För att påbörja arbetet i ordinarie verksamhet samt också dokumententation i levnadsvanemallen i patientjournalen.

I denna omgång beviljades sex hälsocentraler utvecklingsmedel.

Fjällhälsan Härjedalen, Tobak, alkohol, fysisk aktivitet

Svenstavik HC, Goda matvanor

Brunflo HC, Tobak, alkohol, fysisk aktivitet, matvanor

Föllinge HC, Tobak, alkohol, fysisk aktivitet, matvanor för patienter med hypertoni

Krokom HC, Tobak, alkohol, fysisk aktivitet, matvanor

Funäsdalens HC, Tobak, alkohol, fysisk aktivitet, matvanor