Folkhälsoarbete i Region Jämtland Härjedalen

Det pågår ett brett folkhälsoarbete på många nivåer i Region Jämtland Härjedalens olika förvaltningar och verksamheter avseende utveckling av en god hälsa i hela befolkningen. Vår organisation är verksamt inom denna breda struktur med olika insatser från både hälso- och sjukvårdsförvaltningen såväl som regionala utvecklingsförvaltningen. 

Sidan är under utveckling och målet är att kunna presentera de olika nivåerna med länk till respektives sida.

Mödra- och barnhälsovården

Regionala utvecklingsförvaltningen

Utvecklingsenheten
     Barnkonventionen
     Nationella minioriteter
     Våld i nära relationer