E-utbildning om vaccination mot rotavirusinfektion

Folkhälsomyndigheten har gjort en E-utbildning om vaccination mot rotavirusinfektion (finns på deras hemsida över Informationsmaterial om vaccinationer). Utbildningen motsvarar den utbildning vi hade på BHV-dagarna i april i år. Den innehåller dessutom några kontrollfrågor efter varje kapitel. Bra genomgång, tidsåtgång ca 15 min.

Text: Anna Lundmark

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se