E-utbildning om vaccination mot rotavirusinfektion

Folkhälsomyndigheten har gjort en E-utbildning om vaccination mot rotavirusinfektion (finns på deras hemsida över Informationsmaterial om vaccinationer). Utbildningen motsvarar den utbildning vi hade på BHV-dagarna i april i år. Den innehåller dessutom några kontrollfrågor efter varje kapitel. Bra genomgång, tidsåtgång ca 15 min.

Text: Anna Lundmark

0 av 0 gillar detta