E-frikort, frågor och svar

Personalen sade vid mitt senaste besök att jag kommit upp i frikort men jag har ännu inte fått något. Vad är fel?

Svar:

När du nått frikortsgränsen tar det cirka en vecka innan frikortet kommer hem till dig. Vi skickar inte ut frikort med kortare giltighetstid än 14 dagar. Du kan ringa Ekonomi- och löneservice, 063-14 75 10, för att kontrollera din giltighetstid.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se