E-frikort, frågor och svar

Ska jag slänga mitt högkostnadskort som jag har stämplar i?  

Svar:

Nej, under en övergångsperiod under 2016-2017 gäller även den gamla pappersrutinen. Då kommer personalen att fortsätta stämpla i ditt högkostnadskort (remsa). På sikt kommer pappersrutinen att fasas ut och personalen kommer inte att utfärda några nya högkostnadskort.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se