Analys av GBM

Fr o m 22-07-28 kommer analys av antikroppar mot Glomerulärt Basalmembran (GBM) att börja köras i Östersund och således inte längre behöva skickas till Umeå. Metoden och referensområdet är detsamma som i Umeå. Analysen körs vanligen 2 gånger i veckan. Vid önskemål om akut analys kontaktas laboratoriet per telefon.

För ytterligare information se provtagningsanvisningarna