Clostridium difficile analys

Vi har uppdaterat våran C. difficile analys med en primärscreening av C. difficile i provmaterialet. Denna föregår PCR analys av toxinförekomst. Endast ca 10 % av inkomna prover har toxinproducerande C. difficile, och på detta sätt kan vi minska antalet kostsamma PCR analyser och korta ner svarstider.

Prover kommer att analyseras då de inkommer, med utsvar av negativa resultat direkt efter analys och under hela dagen. Som vanligt är stopptid för PCR analys 10.00. Så vill man helt säkert ha ett svar samma dag skall provet in innan 10.00.

Observera att avsaknad av snabbt negativt svar alltså ändå kan bli negativt efter PCR analys då icke-toxin producerande C. difficile kan förekomma i låg frekvens som del av normalfloran i tarmen.

Vid frågor kontakta Laboratoriemedicin:

Mirva Drobni, Mikrobiolog 23725

Klinisk Mikrobiologi 23625

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214