Driftsproblem med COVID-19 PCR

 

På grund av tekniska problem kan för närvarande inte prover för COVID-19 PCR analys utföras. Med rådande resebegränsningar är tillgång till tekniker osäker, varför vi i nuläget inte kan bedöma när analysen åter är i drift. Förhoppningsvis mot slutet av veckan, men inte säkert.

Vi ber därför om restriktiv provtagning då vi behöver analysera alla nödvändiga prov på vår akutPCR, vilket medför större handpåläggning och kostnad. Inkomna prover som inte är akuta kommer förvaras för senare analys, men om man bedömer att svaret inte kommer att vara relevant om ca 1 vecka är det lämpligare att avvakta med provtagning.

Vi vill också påminna om möjligheten att boka tid genom 1177 och provta vid bussarna.

Viktigt att ni återkommer till Insidan för uppdaterad information, så att provtagning kan återtas så snart problemet är åtgärdat.

Mvh

Klinisk Mikrobiologi,Laboratoriemedicin