Försenade provsvar på STI-panel

Vi vill bara meddela att pga tekniska problem kommer svar på STI-panel bli försenade. Vi försöker åtgärda problemet så fort som möjligt. Vid enstaka prover där svar är mer angeläget hör av er till lab på telefon, så löser vi det.

Mvh Laboratoriemedicin