Ny svarkommentar gällande dosering

 

Provsvar från Mikrobiologen kommer i vissa fall följas av en
resistenskommentar ”Resistensbeskedet förutsätter hög dosering”. Detta
är baserat på EUCAST/Nordicast rekommendationer och ersätter inte specifika
lokala eller regionala doseringsrekommendationer. Kommentaren medföljer
provsvar med S-värde ex. växt av Pseudomonas med resistensbestämning mot
Piperacillin/Tazobactam, Ceftazidime, Ciprofloxacin och Gentamicin.

För mer information var god se Nordicast hemsida: http://www.nordicast.org/

Med vänlig hälsning

Mikrobiologen Laboratoriemedicin

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214