Nytt på Klinisk Mikrobiologi

Legionellaantigen i urin

För att förenkla analysflöde för både kunder och laboratoriet kommer man nu vid beställning av Legionellaantigen i urin att alltid få analys av både Legionella och Pneumokockantigen. Enbart Legionellaantigen kan inte beställas.

Detta är ett resultat av att det ofta efterbeställs Pneumokockantigenanalys efter en negativ Legionella. Nu har vi utvärderat ett kombotest som blir mindre kostsamt än två separata analyser, och inför det som standard. Detta test hittar också fler varianter (serogrupper) av Legionellaantigen

Pneumokockantigen i urin/likvor

Samtidigt byter vi i till samma testtillverkare för analys av Pneumokockantigen i urin/likvor. Detta då denna tillverkare överlag har högre känslighet, dvs. detekterar fler positiva prover.

Observera att man INTE ska beställa kombotestet när endast Pnemokockantigen är kliniskt rimligt, detta då kombotestet är dyrare än ett enkeltest.

Vid frågor kontakta:

Mirva Drobni, Mikrobiolog

237 25

Frågor om enskilda provsvar

Klinisk Mikrobiologi/laboratoriet

236 25

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214