SARS-CoV-2 PCR nu åter i drift. 200911

Vi kan nu meddela att SARS-CoV-2 PCR åter är i drift, och kommer att komma i fas med provsvar under helgen.

Därmed kan man nu återgå till tidigare rutiner för skick av prover till Laboratoriemedicin.

Under några dagar har vi som back-up inom sjukhuset haft en något generösare användning av vår akut PCR för SARS-CoV-2, men det är viktigt att vi nu återgår till tidigare rutiner även för denna för att säkerställa tillgång för just akuta prover.

Notera att samtliga inkomna prover under veckan har fått eller kommer att få provsvar senast lördag. Prover har analyserats vid externt labb under driftsstoppet, vilket också informeras om i provsvar. Viktigt att man inte missar att bevaka dessa.

Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin