Svar på Influensa och Norovirus endast dagtid

Både Influensa/RSV-säsongen och Calicisäsongen verkar lida mot sitt slut med låga aktiviteter i hela landet. Från den 20.maj övergår därför diagnostik av Influensavirus, RSV och Norovirus till att endast analyseras dagtid, måndag-fredag. Detta gäller perioden fram till 31a oktober.

Som vanligt kommer RSV prover på barn att analyseras även under jourtid.

Mvh molekylärsektionen

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214