Uppstart av fekalt kalprotektin på klinisk kemi, Östersunds sjukhus


Analys av fekalt kalprotektin (F-kalprotektin) kommer från och med 2020-01-08 att utföras på klinisk kemi på Östersunds lasarett, Laboratoriemedicin, region Jämtland-Härjedalen. Denna analys har tidigare skickats till Umeå för analys på klinisk kemi, Norrlands Universitetssjukhus (NUS), region Västerbotten. Proverna prepareras varje dag och kommer analyseras varje onsdag.

F-kalprotektin används främst för diagnostik och uppföljning av inflammatorisk tarmsjukdom. Inflammatorisk tarmsjukdom ger högre värden än frånvaro av sjukdom. Cutoffen för analysen kommer att bli <200 mg/kg. Värden högre än 200mg/kg anses innebära förhöjd risk för inflammatorisk tarmsjukdom.

NUS använder vid analys av F-kalprotektin en annan metod än den som nu tas i bruk i Östersund. Cutoff för positivt resultat på analysen på NUS är <100mg/kg.

Prover som dubbelanalyseras på labben blir i snitt 2,5 gånger högre med Östersunds metod. Patienter inom region Jämtland-Härjedalen som innan 2020-01-07 fått F-kalprotektin analyserat kommer vid omanalys efter 2020-01-07 troligen få högre värden än tidigare. Detta beror på skillnader i nivå mellan metoderna och inte nödvändigtvis på försämring hos patienten.

Vid frågor, hör av er till Lise Skoglund (biomedicinsk analytiker), Åke Åkerblom (sjukhuskemist) eller Johan Mathillas (klinisk kemist) på Laboratoriemedicin region Jämtland-Härjedalen.

Johan Mathillas, medicinsk ansvarig klinisk kemi, Laboratoriemedicin region Jämtland-Härjedalen 2019-12-20

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214