Viktig info från Laboratoriemedicin gällande SARS-CoV-2

From 21/8 kommer PCR analyser av SARS-CoV-2 att analyseras en gång dagligen måndag – söndag. Prover inkomna senast 12.00 vardagar/8.00 helg kommer att få utsvar efterföljande dag ca 9.00.

Som tidigare kan vid behov analyser av akuta prover (prio 1) ske med akutmetod, och då efter kommunikation med Laboratoriet och Infektionsbakjouren.

Se uppdaterad provtagningsanvisning för ytterligare information (Centuridok. #55618).