Viktig information om Coronasvar från Klinisk Mikrobiologi

PCR telefonen kommer att stängas ner på Klinisk Mikrobiologi 12/6

På grund av vårt oerhört stora tryck av coronaanalyser, har vi kontinuerligt informerat om att vi inte kan svara ut analyser per telefon. Trots detta ringer telefonen konstant, vilket medför att vår personal blir störd i arbetet och risken för fel i ökar.

Vi har nu kommit till att mängden telefonsamtal är så stor att det blivit patientosäkert. Därför kommer PCR telefonen att stängas av from 12/6. Med anledning av det vill vi upprepa information kring svarstider och utsvar:

  • Vi prioriterar prover för analys vid ca 8.00 och 15.00. Det innebär inte att ett prov blir kört då eftersom vi just nu har fler prover än vad vår analys klarar av per tillfälle.
  • Vid flera tillfällen per vecka har vi mer än 2 fulla analysomgångar vid prioriteringstillfället, varför ett enskilt prov kan hamna mer än ett dygn fram innan det kan komma in i analys.
  • Vi håller inte på svar, i regel finns svaret i Cosmic inom 30 minuter från att de är analyserade. Finns inget svar så har vi inget att ge ut ännu. Därför är det inte meningsfullt att lägga tid på att telefonsvar.
  • Om ni behöver råd kring hantering av en patient som inte fått svar ännu ber vi er kontakta er närmaste medicinskt ansvariga alternativt Infektionsbakjouren, detta då det inte är något vi kan bedöma.

Följaktligen;

  • PCR telefonen kommer att vara avstängd from 12/6 tills vidare.
  • Frågor som INTE berör enskilda coronaanalyser kan riktas till den ordinarie telefonen på Klinisk Mikrobiologi.
  • Alla frågor till Kin. Mikro. om när enskilda prover ska analyseras, eller när svar kan ges, undanbedes.

Vanligaste frågorna vi får och våra svar:

Kan jag få coronasvar på följande patient?

Svar: Om det finns ett resultat så finns det redan i Cosmic, eller kommer att finnas inom 30 minuter från dess att analysen är klar. Bevaka Cosmic om det är akut.

När kommer ni att analysera detta prov?

Svar: Vi följer den prioritering som Regionen satt upp. Efter prioritering hanteras enskilda prover i varje grupp som ett block. Var i flödet ett enskilt prov ligger kan vi därför inte ge svar på eftersom vi har fler prover än en analys rymmer just nu, och hanteringen inte är automatiserad.

Vad ska vi göra med patienten som inte har fått ett svar?

Svar: Vi kan inte göra någon bedömning av hur ni ska hantera situationen. Kontakta er närmaste medicinskt ansvariga alternativt Infektionsbakjouren.

Vi vill/ska provta vårt boende, kan vi komma med prover idag?

Svar: Smittskydd sköter all planering av SÄBO (även andra verksamheter) som behöver screenas, för att det ska kunna prioriteras vilka som är i störst behov. Vi gör inte den prioriteringen, eller planeringen, av vilken dag provtagning ska ske. Om ni har fått en dag, respektera angiven dag, lämna INTE in en annan dag och meddela att ni inte kan provta enligt planering. Provtagning planeras till annan lämplig dag för att inte översvämma enskilda provtagningsdagar.

Telefonsvar till avstängd PCR telefon:

Vi får just nu många samtal angående enskilda patienters utsvars- och analystid för coronaprov. Vi inte har möjlighet att ge svar på dessa och denna PCR telefon är därför tills vidare avstängd.

För frågor som INTE gäller enskilda patienters coronaanalyser, så hänvisar vi till Mikrobiologens ordinarie nummer, samt till Insidan där mer information finns.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214