Biobanksprover

Informationskravet i Biobankslagen

Enligt biobankslagen ska den som lämnar prov i vården få information om att prov kan komma att sparas i en biobank. Provgivaren/patienten ska också få information om hur prov kan komma att användas och hur användningen kan begränsas.

Samtycke till prov i Biobank

Om en patient/provgivare samtycker till vård enligt patientlagen och har fått information enligt kraven i biobankslagen krävs inte ett särskilt samtycke för att få bevara prov i en biobank.

Prov som sparas på Laboratoriemedicin i mer än två månader på läkares begäran, måste åtföljas av blankett ”Samtycke till långtidsförvaring av prov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”, vilken sparas tillsammans med provet. Dessa prover saknar biobanksansökan.

Begränsning av Samtycke

Provgivaren har rätt att när som helst återkalla ett samtycke, begära att biobanksprov ska förstöras eller begränsa vad bevarade prov får användas till. Antingen vid provtagningstillfället eller vid ett senare tillfälle. För mer information om begränsning av samtycke, se Samtycke - Biobank Sverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information

För mer information om biobankslagen och lokala rutiner för provtagning och begränsning av samtycke, se Biobanken - Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se) Länk till annan webbplats.

Mer information gällande biobank och biobanksprover finns även att ta del av via 1177 och Biobank Sverige.